میلاد معتمدی نیا

milad p-min

مدیر عامل و برنامه نویس Backend

میلاد معتمدی نیا بعنوان مدیرعامل شرکت مسئولیت تمام شرکت را به عهده دارد و برای تمام شرکت تصمیم گیری می کند. و تاکنون چندین پروژه استارتاپی راه اندازی کرده. واژه Back به معنای پشت می باشد و دقیقا این معنی با کاری که برنامه نویسی backend میکند ارتباط دارد. در این نوع برنامه نویسی ، کار در پشت صحنه انجام می شود و کاربر آنها را نمی بیند.