سیده اسراء شبر

sosan p-min

رئیس هیات مدیره و طراح وبسایت

از آنجایی که بسیاری ازمردم فرق میان طراح ؛ گرافیست و طراح گرافیست را از هم تشخیص نمیدهند؛ نیاز دیدم بصورت خلاصه و ساده تفاوت میان این ها را مشخص کنم.
طراح ؛ در واقع خالق یک طرح هست، معمولا این طرح بصورت اسکچ یا استوری بورد با جزئیات و دقت زیاد طراحی می شود.
گرافیست ؛ در واقع مسئول پیاده سازی و اجرای طرح ها می باشد. که در نهایت بصورت پوستر، لوگو، بیلبورد و ... نمایش داده می شود.
طراح گرافیست ؛ در واقع قدرت اجرایی طرح ها را به نحو احسن دارد که می تواند همزمان طراحی، پیاده سازی و اجرا کند.